Organic-Balkanet.eu

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ЕВРОПЕЙСКА СЕМИНАР НА ТЕМА: "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ"

  Европейска работна среща на Organic.Balkanet, на тема "Предизвикателства за обучение на земеделските професионалисти: „Organic.Balkanet Experience", която се състоя в аулата на Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина Букурещ  успешно приключи. На нея присъстваха около 70 души, включващи и изследователи от академичните среди, студенти от агрономически науки, професионалисти в областта на биологичното земеделие, както и представители на румънското министерство на земеделието.

Семинарът започна с реч от д-р Хелга Уилър от FiBL, като предостави кратък преглед на състоянието на БЗ и презентация на Organic Eprints и бе последвано от презентация на предишни подобни инициативи Organic.Balkanet (като Bio@gro и Organic.Edunet), както и на представяне на проекта Organic.Balkanet. В същата сесия също беше представена и презентация на методите за електронно обучение. Втората сесия бе посветена на представяне на събития на обучения  по проекта Organic.Balkanet в страните потребители (България, Румъния и Словения)

  Практическата сесия включю използването на Organic.Balkanet MOLE portal, курс за управление на платформа за създаване и предоставяне на онлайн курсове като част от учебната програма за обучение. Втората част на практическата сесия включи VOA3R portal, който се фокусира върху предоставянето до значителен брой на отворен достъп до научно съдържание, както и за междусистемните изследователи на науките, свързани със селското стопанство, аквакултури и свързаните с тях области.

Последните сесии на семинара бяха посветени на план за устойчивост на проекта и някои допълнителни презентации от румънски организации, свързани с биологичното земеделие.

 

Продължение...
 

5-та Organic.Balkanet среща по проекта& Европейска Работна Среща

 5-та (и последна) среща по проекта Organic.Balkanet ще се проведе от 16 до 18/11/2011 в Букурещ, Румъния. По време на тази среща по проекта, партньорите ще обсъдят напредъка на проекта и ще гарантират, че всички аспекти на проекта са подготвени и доставени на време, само няколко седмици преди официалния край на проекта.
Срещата ще се съчетае на 17/11/2011 с Европейския Семинар на тема: "Предизвикателства за обучение на земеделските професионалисти: „Organic.Balkanet Experience", организиран от проекта. Семинарът ще включва презентации, презентации на статии и дискусии, заедно със сесията, посветена на ICT инструментите, използвани по проекта. И на двете събития ще бъде домакин Университета по Агрономически Науки и Ветеринарна Медицина Букурещ.

 

Update: Participation of Organic.Balkanet in Green Ideas 2011

There are no translations available.

Green Ideas 2011 is officially over. More than 35 people from 15 countries participated in this alternative approach of collaboration and development of ideas (Action Collabs), facilitated by the ISKME team (Ms. Samantha Wayne & Ms. Megan Simmons), including the participants of the "Joint School on IT-Enhanced Organic & Sustainable Education for Teachers, Trainers and Agriculture Professionals".
 
Green Ideas 2011 consisted of a number of short presentations from keynote speakers, who shared their success stories with the participants, interrupted by really interesting interviewing sessions and followed by hands-on exercises on building a model of a sustainable idea using simple items and materials.

The Organic.Balkanet team was represented by Dr. Nikos Manouselis, Dr. Vassilis Protonotarios and Mr. Charalampos Thanopoulos.
Продължение...
 

Update: Participation of Organic.Balkanet in Training Course

There are no translations available.

 The "Joint School on IT-Enhanced Organic & Sustainable Education for Teachers, Trainers and Agriculture Professionals" (ITOrgEd2011) & The Green Ideas 2011 event have been successfully over. Organic.Balkanet project members participated in both events as trainers.

altITOrgEd2011 was attended by 10 trainees coming from 7 different EU countries. The trainees covered a wide variety of professions related to organic agriculture (e.g. inspectors in certification agencies, researchers & OA advisors).
 The training course covered topics on pedagogy, blended learning & training scenarios, integration of ICT tools in the training context as well as keynote presentations on current topics on OA. In addition, the participants had the opportunity to actively participate in the Green Ideas 2011 event, which presented an alternative approach of collaborative working and developing ideas.
Продължение...
 

Зелените Идеи: Зелено Образование за Зелени Иновации

 Зелените Идеи: Зелено Образование за Зелени Иновации събитието ще събере хора и институции, които са заинтересовани от земеделие, биоразнообразието и образованието в селските райони, така че възможностите за сътрудничество могат да бъдат изследвани и експлоатирани. Общата цел е да се възползвате на колективния опит, добри практики и софтуерни инструменти, така че различните заинтересовани страни и инициативи по целия свят се прилагат с цел да предоставят съответното образователно съдържание, достъпно онлайн, така че Зелената мрежа за обучение е замислена, създадена и стартирана. Тази мрежа ще разширява обхвата и покритието на Земеделските Обучаващи Хранилища Работна Сила (AgLR-TF) в рамките на стратегически алианс за съгласуваност в Областта на информациите за селскостопански изследвания за развитие (CIARD).

Organic.Balkanet е един от спонсориращите проекти, които ще подкрепят активно и участват в събитието, като допринесат с опита, придобит от проекта досега. Членовете на екипа GRNET ще представляват Organic.Balkanet в Зелената Идеи 2011 и активно участват в съответните сесии.

Относно

Зелени Идеи: Зелено Образование за Зелени Иновации събитието ще събере хора и институции, които са заинтересовани от земеделие, биоразнообразието и образованието в селските райони, така че възможностите за сътрудничество могат да бъдат изследвани и експлоатирани. Общата цел е да се възползвате на колективния опит, добри практики и софтуерни инструменти, така че различните заинтересовани страни и инициативи по целия свят се прилагат с цел да предоставят съответното образователно съдържание, достъпно онлайн, така че Зелената мрежа за обучение е замислена, създадена и стартирана. Тази мрежа ще разширява обхвата и покритието на Земеделските Обучаващи Хранилища Работна Сила (AgLR-TF) в рамките на стратегически алианс за съгласуваност в Областта на информациите за селскостопански изследвания за развитие (CIARD).

Зелени Идеи 2011 е събитие съвместно организирано и подкрепено от различни инициативи и институции, местен домакин от Agro-Know Technologies 
(Agro-Know, Greece), и улеснени от Института за Изследване на Управлението на знания в областта на образованието (ISKME, USA)  използвайки формата Action Collab.

 
Зелени Идеи (2011 г.) се стреми да бъде първата поредица от събития, ще се фокусира как зелените иновации може да улеснят образованието и технологиите. 

Цел
ISKME
Action Collabs  са динамични работни срещи, които използват дизайнерска рамка на мислене за иновации на нови идеи с поглед върху следващите стъпки. Сътрудничество ще се случи в четири стъпки: проучване, проектиране, прототип, мащаб и разпространение. През целия опит, участниците ще се ангажират в импровизацията на дейности (импровизаторски метод за постигане на сътрудничество), за да се ускори смисленото сътрудничество, за постигане на резултатите в материалните планове за действие.

В Зелени Идеи "(2011 г.), Action Collab ще се опитват да получат достъп до групите" колективен интелектуален потенциал, като се съсредоточават към творчеството и структурирането на "мозъчна атака" по уникален метод, който води до ново мислене и решения. Акцентът ще бъде даден в преодоляването на специфичен проект на предизвикване: Как бихме могли да създадем възможности за сътрудничество с местните общности да споделят зелени знания?

Достъп до
Проекта за дневен ред на Зелени Идеи 2011 г.

Участие

Списъкът на хората, които са потвърдили досега участие в Зелени Идеи 2011 г. е на
разположение тук. Те представляват широк списък от инициативи, които ще участват в Зелени идеи.

 Участие на Organic.Balkanet в обучителен курс

Всички от Organic.Balkanet проекта ще вземат активно участие в "Съвместна школа по IT-Enhanced Биологично & Устойчиво образование за учители, обучители и професионалисти в Земеделието", който ще се проведе в село Места, на остров Хиос, Гърция между 5-11 октомври, 2011.

По-конкретно, координатор на проекта проф. Г.В. Роман ще представят теми по БЗ, тъй като те са идентифицирани и описани в проекта на Organic.Balkanet, а лектор г-жа Мария Тоадер ще представи казус на проекта Organic.Balkanet. В допълнение, Доцент Салвадор Санчес Алонсо ще представи Organic.Balkanet Web портал и GRNET екип (д-р В. Протонотариус и г-н Кч.. Танопоулус) ще представи концепцията на сценарии за обучение и педагогически аспекти (като например Техники за участие) и тяхното прилагане в курса на обучение.

Обучението се обръща към всички учители, преподаватели и професионалисти, заинтересовани в областта на околната среда и екологичното образование, с цел да осигури по-добро разбиране на текущите авансови плащания, свързани с биологичното земеделие, устойчиво образование, смесеното обучение и нови ИКТ инструменти. По време на събитието, участниците ще имат възможност да присъстват на GREEN FEST, международно събитие по проблемите на околната среда и установяване на диалог с колегите учители и специалисти.

Съвместно школа по ИТ Засилено Органични & Устойчиво образование за учители, обучители и земеделие специалисти ILLP-logo.jpg 5-11 октомври 2011 г. Агро-Знания Технологии, Места, остров Хиос, Гърция Референтен номер: GR-2011-163-001 в базата данни "Грундвиг"

Свалите от тук обявата за Есенно училище.

Свалите от тук брошурата за Есенно училище.

Хиос Места-alley.jpg

Училище Есен "Съвместния IT-Enhanced Биологичен и устойчив курс за обучение Образование" ще се проведе от Сряда, 5 октомври до вторник, 11 Октомври, 2011 г. в красивото средновековно село Места на остров Хиос.

 Обучението се отнася за всички учители, преподаватели и професионалисти, заинтересовани в областта на околната среда и екологичното образование, с цел да осигури по-добро разбиране на текущите авансови плащания, свързани с биологичното земеделие, устойчиво образование, смесеното обучение и нови ИКТ инструменти. По време на събитието, участниците ще имат възможност да присъстват на GREEN FEST, международно събитие по проблемите на околната среда и установяване на диалог с колегите учители и специалисти.

Курсът на обучение се организира от под-програма "Грюндвиг" на програма "Учене през целия живот (LLP) и подкрепено от четири европейски проекта: CerOrganic, Organic.Mednet, Organic.Balkanet и острова.

Продължение...
 

Participation of Organic.Balkanet in Training Course

There are no translations available.

altThe Organic.Balkanet project will actively support and participate in the "Joint School on IT-Enhanced Organic & Sustainable Education for Teacher, Trainers and Agriculture Professionals" that will take place in Mesta village, Chios island, Greece between October 5-11, 2011.

More specifically, the project coordinator Prof. G.V. Roman will present topics on OA, as they have been identified and described in the Organic.Balkanet project, while Lecturer Ms. Maria Toader will present the case study of the Organic.Balkanet project. In addition, Ass. Prof. S. Sanchez Alonso will present the Organic.Balkanet Web portal and the GRNET team (Dr. V. Protonotarios and Mr. Ch. Thanopoulos) will present the concept of training scenarios & pedagogical aspects (such as Participative Techniques) and their implementation in the training course.

The training addresses all teachers, trainers and professionals interested in the field of Environmental & Ecological Education, aiming to provide a better understanding of the current advances related to Organic Farming, Sustainable Education, Blended Learning and Modern ICT tools. During the event, the participants will also have the opportunity to attend the GREEN FEST, an international event on environmental issues and establish a dialogue with fellow teachers and professionals.
Продължение...
 

Organic.Balkanet - Training for Trainers in Organic Farming

There are no translations available.

 The official training school of the Organic.Balkanet project, titled "Training for Trainers in Organic Farming" will take place in Maribor, Slovenia from June 27th to July 1st, 2011. It will be hosted at the premised of University of Maribor and will be collocated with the 4th project meeting of the Organic.Balkanet project.

The training will include topics on Pedagogy, Implementation of ICT tools in the training context as well as on Organic Agriculture topics, as they were identified during the surveys of the project. During the training, the Organic.Balkanet MOLE platform will be used for creating, storing and delivering courses online.
 

Bulgarian (Български)GreekRomână (România)Slovenian (SI)English (United Kingdom)

Календар

«   Май 2017   »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Кой е на линия

В момента има 51 посетителя в сайта